Attendee Ticket Details

כדי צו קענען מיטהאַלטן דעם עקספּאו ווערט פאַרלאַנגט פונעם עקספּאו צענטער פאַרוואַלטונג אַ ענטרי טיקעט
דעריבער דאַרפט איר זיך רעגיסטרירן פון פאָראויס און געניסט פון אַלע סעמינאַרן, אויפטריטן, און פונעם גאַנצן
פּראָגראַם דורכאויס’ן טאָג, און אַרויסנעמען דערפון די מאקסימום ניצן אינעם טעגליכן חיי יום יום אין דער ביזנעס וועלט, בעז”ה
Select how many tickets you want to purchase
-
+
Detail of Attendee #1
Company ID
Apply
If you are an exhibitor, please enter the unique Company ID you received in the email.
SubTotal
$25
Promo Code
Apply
Total
$25